Fukt

Har du problemer med fukt? Det er viktig å være oppmerksom på for høy fukt i boligen din. Fuktproblemer kan føre til at det vokser muggsopp i boligen. Dersom du eller andre familiemedlemmer føler ubehag i form av for eksempel unormal tretthet, hodepine, slimhinneirritasjoner, allergier, astma o.l. kan det skyldes muggsopp og bakterier som følge av for mye fukt.

Norsk Fuktskadekontroll har kontroll av fukt som spesialfelt og vi har kompetanse på området. Det er av stor betydning å reagere så fort som mulig dersom man har mistanke om fuktskader. Ved at det vokser muggsopp i boligen kan dette ha uheldige følger for inneklimaet. Vi foretar grundig kontroll av hele bygningen - eller utvalgte deler - og rådfører deg om de nødvendige tiltak som må til for å bekjempe fukten.

Vi utfører våre tjenester i de fleste deler av østlandet.

Har du spørsmål vedrørende kontroll av fukt er det bare å ta kontakt.