Mugg

Opplever du problemer med muggsopp? Når først mugg har begynt å vokse i boligen kan det ha konsekvenser for inneklimaet og personers helse. Klassiske sykdomssymptomer på unormalt mye muggsopp i boligen er ofte unormal tretthet, hodepine, slimhinneirritasjoner, allergier, astma o.l. Mugg forekommer i bygninger som har for høye fuktverdier i luft eller i deler av bygningskonstruksjonen. Derfor er det først og fremst årsaken / årsakene til fukten som skal kartlegges før muggsopp problemet kan løses.

Dersom du har problemer med mugg bør du oppsøke profesjonell bistand så fort som mulig. Norsk Fuktskadekontroll AS er en aktør innen kartlegging av fuktskader. Jo fortere du reagerer, jo raskere kan man påbegynne utbedringer av boligen og dermed både redusere store skader og gjenopprette et godt inneklima.

Vi har kort utrykkingstid og vårt firma selger ikke produkter eller tjenester i etterkant av en kontroll. Dermed er våre anbefalinger ugildet.

Vi utfører våre tjenester i de fleste deler av østlandet.

Har du spørsmål vedrørende mugg er det bare å ta kontakt.

Velkommen til Norsk Fuktskadekontroll AS.