Muggsopp i bygninger:

Kilder til muggsopp i bygninger

Årsaken til at det kan finnes unormale mengder med muggsopp og bakterier i bygninger og som kan påvirke inneklimaet er mange. Vi kan her gi noen eksempler:

 • Feil i bygningskonstruksjonen (konstruksjonsfeil og eller håndtverksmessig slurv).
 • Vannskader (lekkasje fra vaskemaskin, oppvaskmaskin, skadede vannrør etc.)
 • Manglende, skadet eller feilmontert utvendig fuktsikring av mur under bakken.
 • Manglende, skadet eller feilmontert utvendig drenering.
 • Feil utformet krypekjeller.
 • Manglende ventilering.
 • Utettheter i takkonstruksjonen, rundt pipa, vinduer, utvendig dører, utvendig vegg etc.
 • Kondensskader på kalde flater av varm fuktig luft. Dette kan være fra egenprodusert fukt (fukt fra menesker og dyr, dusjing, vask.tørking av klær, matlaging osv) og / eller varm fuktig uteluft. Kondensering av varm fuktig uteluft gjelder spesielt krypekjeller, råkjeller og loft.

Risikokonstruksjoner

Steder man erfaringsmessig bør være oppmerksom på er såkalte risikokonstruksjoner eller utsatte steder, det kan være feil i konstruksjonen eller feil bruk, vi kan nevne noen eksempler:

 • Krypekjeller.
 • Innredet kjeller under bakken.
 • Våtrom. Takterasse. Takvindu. Kaldtloft.

Hvordan blir jeg kvitt muggsoppen?

Vi gir deg råd om dette ut fra skadebildet. Ikke vask muggsoppskade med kjemikalier!

Feil fremgangsmåte vil i de aller fleste tilfeller ikke gi det ønskede resultat, men ofte være bortkastede penger.

Ta kontakt for nærmere infomasjon!