Mugg

Opplever du problemer med mugg? Når først mugg har begynt å vokse i boligen kan det ha betydelige konsekvenser for inneklimaet og personers helse.

Les mer

Fukt

Har du problemer med fukt? Det er viktig å være oppmerksom på for høy fukt i boligen din. Fuktproblemer kan føre til at det vokser muggsopp i boligen.

Les mer

Helsesymptomer

Det finnes flere helsesymptomer som er forårsaket av muggsopp og bakterier.

Les mer

Du tar kontakt med oss pr. telefon eller e-post, med de spørsmål som du måtte ha. På bakgrunn av den informasjonen du gir oss, kan vi gi deg anbefalinger om veien videre. Vi utfører våre tjenester i de fleste deler av østlandet. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Det er svært viktig at du starter i den riktige enden av problemet, slik at ikke problemene dukker opp etter en kort stund igjen og mange penger er bortkastet.

Kontroll av din bolig

Vi kommer og gjør en fuktteknisk undersøkelse av din bolig. Vi kontrollerer hele eller deler av boligen etter avtale. Undersøkelsen omfatter:

 • Samtale med eier / bruker om boligens historikk (tideligere vannskader, ombygging, vedlikehold etc.)
 • Dersom mulig, starter vi med en visuell kontroll utvendig for å se hva som kan påvirke din bolig/bygning i forhold til fukt.
 • Visuell befaring innvendig, sammen med eier/bruker. Eier/bruker får gjerne være med på kontrollen.
 • Vi foretar fukt- og indikasjonsmålinger på, og inne i vegg, gulv, og tak på steder der det er risiko for fukt. I hele eller deler av boligen/bygningen.
 • Du får en rapport der vi gjør rede for fuktmålingene, mangler eller skader, samt vi gir anbefalinger for utbedringer og i hvilken rekkefølge disse bør taes.
 • Vi diskuterer med deg etter kontrollen om det er ønskelig eller nødvendig med prøver for undersøkelse på laboratorium.

Prøvetaking

Det finnes flere typer prøver som vi kan ta i din bolig/bygning. Disse blir sendt til laboratorium etter prøvetaking eller kontrollen.

 • Samtale med eier / bruker om boligens historikk (tideligere vannskader, ombygging, vedlikehold etc.)
 • Dersom mulig, starter vi med en visuell kontroll utvendig for å se hva som kan påvirke din bolig/bygning i forhold til fukt.
 • Visuell befaring innvendig, sammen med eier/bruker. Eier/bruker får gjerne være med på kontrollen.
 • Vi foretar fukt- og indikasjonsmålinger på, og inne i vegg, gulv, og tak på steder der det er risiko for fukt. I hele eller deler av boligen/bygningen.
 • Du får en rapport der vi gjør rede for fuktmålingene, mangler eller skader, samt vi gir anbefalinger for utbedringer og i hvilken rekkefølge disse bør taes.
 • Vi diskuterer med deg etter kontrollen om det er ønskelig eller nødvendig med prøver for undersøkelse på laboratorium.


Noen typer prøver:

 • Inneklimatest (MVOC) DNA analyse av støv. Muggsopp og bakterier.
 • Materialprøve (MVOC) Muggsopp, bakerier og råte.
 • Prøve av kjemisk avgassing (VOC) Ved oppfuktet materialer som mistenkes å gi avgassing til inneluften.


Inneklimatest:

Det er mange kunder som kontakter oss uten at det mistenkes fuktskade i boligen / bygningen (ingen lukt eller fuktflekker), men ønsker å få tatt prøve / prøver av inneklimaet rettet mot muggsopp og bakterier. Eventuelle problemer kan være godt skjult inne i bygningskonstruksjonene. Årsaken til at man ønsker denne testen / indikasjonen kan være mistanke om helseproblemer hos noen av beboerne. Husk alltid å kontakte lege. Kontakt oss for mer informasjon om denne testen.


Fuktskadekontroll med prøvetaking:

På den fukttekniske kontrollen kan og så ta prøver. Dette kan avtales på forhånd eller diskuteres i etterkant av kontrollen.

Sanering av muggsoppskader eller råteskader

Vi kan gi deg generelle råd om sanering (fjerning) av muggsopp, bakterier og råte ut fra den kontrollerte skaden.